ALPS (Hohe Tauern)

Walk Austria’s Alps with a child

Alpy z dzieckiem

17 maj 2011 wt

O godz. 18.40 przyjeżdżamy do Zell am See. Zatrzymujemy się w prywatnej kwaterze, gdzie otrzymujemy kartę Zell am See/Kaprun(„Zell am See – Kaprun Sommercard”), która uprawnia nas do wielu atrakcji.

We arrive about 18.40 for Zell am See . We stop in private house (private room 24 €/per.), where we receive card Zell am See-Kaprun Sommercard, which entitles us for many attractions

Pierwsza rzecz: oglądamy pokój, z którego rozpościera się widok na jezioro(Zeller See) i Alpy. Warunki są bardzo dobre, duże łoże, TV, łazienka,czajnik. Po szybkim obejrzeniu pokoju, pakujemy dziecko w wózek i ruszamy na spacer po miasteczku.

The first thing, we watch room with panoramic views of the lake (Zeller See) and the Alps. Conditions are very good, large bed, TV, bathroom, kettle. After viewing room, baby in trolley and we go for a walk around the town.

18 maj 2011 Śr

Schmittenhöhe

Wyruszamy z domu po śniadaniu(w cenie noclegu) około 9, idziemy dosłownie 5 minut do przystanku autobusowego, skąd bezpłatnym autobusem (jedna z atrakcji karty: bezpłatne niektóre linie autobusowe) dostajemy się z przesiadką w centrum pod samą stację kolejki na Schmitenhohe (Cena normalna wjazdu 19,50 €). Wagonikiem zamykanym z obsługą( gondolka zaprojektowana przez pracownię Porsche) dostajemy się na Schmitenhohe  2000 m n.p.m.

We leave the house after breakfast (included in price) of about 9, we’re 5 minutes to the bus stop, where a free bus service (one of the attractions of the card: free some bus lines), we get a change of bus in the center, we ride the bus up to station cableway Schmitenhohe (cableway normal price € 19.50). Closed cabin with support ( gondola designed by studio Porsche), we get to Schmitenhohe 2000 m.n.p.m.

To pierwsza taka „wysoka” przejażdżka z naszym 2letnim dzieckiem w Alpach.

 This is the first „high” ride with our two years old child in the Alps

view from Schmittenhöhe

Ze szczytu roztacza się cudowny widok na Alpy i jezioro(ze szczytu Schmittenhöhe widać aż 30 trzytysięczników).

From the peak a wonderful view of the Alps and the lake (from the peak of Schmittenhöhe seen as many as 30 three thousand meter peaks).

Dalej pakujemy dziecko w nosidełko i wędrujemy do Pinzgauer Htt. Właściwie jako jedyni z tego wagoniku zapuszczamy się trochę głębiej w Alpy. Po drodze mijamy Kettingalm gdzie jest jeszcze sporo śniegu.

Next we pack child in child carrier, and we wander into the Pinzgauer Htt. Actually, the only we venture a little deeper into the Alps. On our way we pass Kettingalm where there are still plenty of snow.

Wędrówka do Pinzgauer Htt trwa około 30 minut. W Pinzgauer Htt o tej porze roku niestety nie ma tam żywej duszy która mogłaby dać nam pieczątkę do naszej Austriackiej „książeczki GOT „(którą dostaliśmy na kwaterze). Za to przy Pinzgauer Htt jest huśtawka z opony ze wspaniałym widokiem na góry, gdzie nie omieszkamy się zatrzymać na dłużej.

The walk to Pinzgauer HTT takes about 30 minutes. In Pinzgauer HTT this time of year, unfortunately there is not anyone who could give us the stamp of our Austrian book „Mountain Tourist Badge” (which we get in private house). But the Pinzgauer HTT is a swing with a great view of the mountains, where we  stop for longer.

Droga powrotna jest trochę cięższa bo trzeba iść pod górkę. Na szczycie oglądamy kilka osób które przygotowują się do lotu na paralotni, spotykamy Polkę 🙂 i udajemy się do kolejki żeby zjechać na dół.

The way back is a little harder because you have to go uphill. At the top we see a few people who are preparing to fly paraglider.  We going to the cableway in order to go down.

Po zjeździe na dół czeka na nas miła niespodzianka, a mianowicie bezpłatny autobus który zabiera nas do Zell am See. Tam w centrum robimy zakupy w sklepie Billa i udajemy się na rejs statkiem po jeziorze, który jest też atrakcją z karty, normalnie kosztuje 8,90+5 €.

At the bottom we had a pleasant surprise, and exactly free shuttle bus which takes us to Zell am See.  In the center, we doing shopping in Bill’s , and we go to cruise on the lake, which is the attraction of the card normally costs 8.90 +5 € .

Rejs trwa około 45 minut, pogodę mamy cudowną . Możemy podziwiać majestatyczny Kitzsteinhorn(3203m.n.p.m) i otaczające jezioro góry.

The cruise takes about 45 minutes, we have wonderful weather. We can admire the majestic Kitzsteinhorn (3203m.npm) and the surrounding mountain lake.

Kitzsteinhorn 3203m.n.p.m

Alps

Wieczorem udajemy się na basen, na którym z tytułu posiadania karty możemy być ile godzin chcemy i oczywiście za darmo. Normalnie 10,10 €.
In the evening we go to indoor swimming pool, where card holders, can be many hours you want and of course for free. Normally € 10.10.

19 maj 2011 Czw

Po śniadaniu wyruszamy na przystanek i tym razem jedziemy do stacji kolejki na Alpincenter.

After breakfast we head to the bus stop and this time we go to the station cableway to the Alpincenter.

Najpierw na stację pośrednią wjeżdżamy zamykanym wagonikiem podrapanym nieco przez narty i inne sprzęty. Następnie przesiadamy się na kolejkę wyciągu narciarskiego i wjeżdżamy na Alpincenter 2450m.n.p.m.

First we enter the intermediate station, in closed carriages scratched  by skis and other equipment. Then we change to the ski lift queue and we enter the Alpincenter 2450m.n.p.m.

Tam mimo ogromnej ilości śniegu jest bardzo ciepło, sezon narciarski jeszcze w pełni, a my się opalamy, popijając nasze polskie piwko.

There, despite the huge amount of snow, is very warm, yet the ski season in full, and we sunbathe sipping our Polish beer.

Alpincenter

Kitzsteinhorn(3203m.n.p.m)

Z tytułu prac konserwacyjnych nie możemy wjechać na Kitzsteinhorn 3029m

On account of conservation works, we can not enter the Kitzsteinhorn 3029m

Po zjeździe z Alpincenter czekamy na autobus, który podwozi nas pod dolną stację kolejki na Maiskogel, autobus zatrzymuje się dokładnie naprzeciwko drzwi wejściowych do stacji.

After the exit of the Alpincenter waiting for a bus, that will take us into the Valley station Maiskogel, bus stops directly opposite the entrance door to the station.

Wjeżdżamy na górę, tam od razu po wyjściu znajduje się Maiskogelalm. My oczywiście znajdujemy szlak pieszy i ruszamy do Schroniska Glocknerblick. Po niecałych 30 minutach jesteśmy pod Schroniskiem, które oczywiście jest zamknięte.

We are driving up, there right after the exit is Maiskogelalm. We   of course found walking trail and we move to shelter Glocknerblick. After nearly 30 minutes we are at the shelter, which of course is closed.

Po zejściu ze Schroniska Glocknerblick i zjeździe z Maiskogel udajemy się autobusem do Zell am see. Tam szukamy jakieś knajpy na obiad (za 2 pizze i piwko płacimy 18€).

After descending from the Glocknerblick, and exit from Maiskogel, we go by bus to Zell am See. Here we are looking for a pub for dinner (for 2 pizzas and beer pay 18 €).

Następnie idziemy do domku się przebrać i wypić kawę,wieczorem  na basen. Dojazd autobusem, powrót pieszo.

Next we are going to the house to change dress, and drink coffee. With evening to the swimming pool. Arriving by bus, return walk.

20 maj 2011 Pt

Krimmler

Kolejny dzień w Austrii spędzamy nad wodospadami Krimmler (Krimmler Wasserfälle to jednym z najwyższych w Europie). Do wodospadów dojeżdżamy samochodem ( 55km od Zell am See), tam oczywiście znajduje się bezpłatny parking dla turystów udających się do wodospadów(P4). (Trzy pierwsze parkingi są płatne – trzeba uważać gdzie parkować)

Another day in Austria we spend over the waterfalls Krimmler (Krimmler Wasserfälle is one of the highest in Europe). We reach the falls by car (55km from Zell am See), of course, there is free parking for visitors traveling to the waterfalls (P4). (The first three car parks are pay – be careful where you park)

Tutaj pakujemy dziecko w wózek, odbieramy bilet za free(normalnie  2,5 €) pierwsze fotki na dole wodospadu i przy kozicy obowiązkowe. Ruszamy na górę..

Here baby to stroller, we get a ticket for free (normally 2.5 €) first photos at the bottom of waterfall and at the goat, obligatory. We go to the top ..

kozica

Uwaga: Wędrówka z wózkiem nie jest zbyt łatwa, gdyż jest całkiem stromo pod górę (początek 1070m.n.p.m koniec 1470m.n.p.m)

Note: Trekking with trolley is not easy, because it is quite steeply up (start 1070m.npm end 1470m.npm)

Co kilka minut jest zejście na taras widokowy skąd można podziwiać poszczególne progi wodospadu.
Every few minutes there is a descent to the observation deck, where you can admire the individual thresholds for the waterfall.

rainbow on the waterfall

Wchodzimy na górę a stamtąd wybieramy się w dalszą wędrówkę do najbliższego schroniska Hölzlahneralm. Wędrówka trwa około 1 h i prowadzi przez dolinkę która przypomina dolinę Kościeliską w naszych kochanych Tatrach.

We go to the top and from there further go on a trek to the nearest shelter Hölzlahneralm. The walk takes about 1 hour,trail  runs through the valley that resembles the valley Kościeliska in our beloved Tatra Mountains.

W schronisku Hölzlahneralm;  pieczątki jedzenie  i czas na powrót. Zaczyna padać delikatny deszcz a nas czeka godzinka po dolince i godzinka po drewnianym podeście prowadzącym ostro w dół.
In the shelter Hölzlahneralm, meal, stamps, and time to return. A gentle rain begins to fall, and awaits us hour  the valley along, and hour after the wooden platform leading sharply down.

info

Na szczęście deszcz nie rozpadał się na dobre, a my jesteśmy już przy samochodzie. W drodze powrotnej do Zell am See zahaczamy o Muzeum Nationalparkworlds Hohe Tauern, które także jest ujęte w karcie i wejście jest za free (normalnie kosztuje 8,5 €). W muzeum wszystko można dotknąć i obejrzeć, oglądamy także film 3D.

Fortunately, the rain is not falling apart for good, and we are already at the car. On the way back to Zell am See, visit the Hohe Tauern Nationalparkworlds Museum, which is in the card Zell am See and the entrance is for free (normally costs 8.5 €). In the museum you can touch everything and watch, we watch the 3D movie.

W drodze powrotnej zajeżdżamy do McDolandsa :). Wieczorem basen.

On the way back, stop to McDolandsa  :). In the evening  swimming pool

21 maj 2011 Sb

Hochtor

Przedłużamy pobyt o jeden dzień i w ten dodatkowy dzień udajemy się na Wysokoalpejską drogę Großglockner Hochalpenstraße. Tutaj karta daje nam  zniżkę na wjazd, musimy zapłacić 27€. Wjazd bez karty 29 €. Dostajemy mapę (min. w jęz. polskim!) Droga prowadzi ok. 20km ostro pod górę do przełęczy Hochtor(2504m.n.p.m)

We extend stay by one day, in the extra day we go on The Grossglockner High Alpine Road. Here, card Zell am See give us a discount for entry , we have to pay 27 €. Entry without a 29 €/day  ticket. We get a map (also in Polish), about 20km road leads sharply uphill to the pass Hochtor (2504m.npm)! the total length of 48km. Road leads you into the Highest mountain in Austria, the Grossglockner (3.798 m) and its glacier, the Pasterze.

Na górze jest muzeum Swarowskiego, sklep z pamiątkami. Wita nas mnóstwo świstaków, które chętnie nam pozują. Wieczór spędzamy na basenie :).

At the top he is a museum of Swarovski, gift shop. We are greeted by a lot of marmots, which are willing to pose for us. The evening spent at the swimming pool :).

marmots

22 maj 2011 Ndz wyjazd z Austrii

departure from Austria

more info…. write me!!!

https://tatrymountains.wordpress.com/

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

%d blogerów lubi to: